36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

gelişim

Çocuğun gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Gelişim bir bütündür ve çocuğunuzun bütün gelişim alanları birbiriyle koordineli olarak gelişmektedir. Burada dikkat edilecek nokta her çocuğun bireysel farklılıklarının olmasıdır. Her çocuk kendine özeldir ve başka çocuklarla karşılaştırılmamalıdır.

Bilişsel Gelişim Özellikleri

Bilişsel gelişim doğumdan itibaren başlayarak kişinin çevresi ile etkileşimi ve yaşama ilişkin bütün zihinsel süreçleri kapsar. Bu dönemde çocuğa günlük yaşamın içinden etkinliklerle gelişimine destek olmak önemlidir.

gelişimBu dönemde çocuklar;

 • 1´den 10´a kadar sayı sayabilmekte ve size istenilen sayıda nesneyi verebilirler.
 • Nesneleri ve resimleri birebir eşleştirebilirler. Modele bakarak iki nesneden oluşan örüntüyü devam ettirebilirler. Zıt kavramları ayırt edebilir, renkleri tanır ve eşleştirebilirler.
 • 8 küple kule yapabilir ve 3 küple köprü yapabilirler.
 • 4 parçalı bir yapbozu tamamlayabilir. Resimlerde gördüğü nesneleri tanımlayabilirler.
 • Kendisiyle ilgili beden kısımlarını gösterebilir ve cinsiyetini söylebilirler.
 • Çocuklar bu dönemde nesneleri daha ayrıntılı incelemeye başlarlar.
 • Zamanla ilgili şimdi ve geleceği bilirler, geçmişi öğrenmeye başlamışlardır.

 

 Dil Gelişim Özellikleri

Dil gelişimi çocuğun çevresiyle olan etkileşim ve iletişimini kapsar. Bu dönemde çocuklarla olan iletişim ve etkinliklerin, ses oyunlarının dil gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. Özellikle dil gelişimini desteklemede çocuk için oyun ve arkadaş ortamları önemlidir. Bu dönemde çocuklarda “ben merkezci” konuşmalar kendini göstermektedir.

gelişimBu dönemde çocuklar;

 • Sesin geldiği yönü söyleyebilir. 3-4 sözcüklü cümleler kurabilir. İfadelerinin çoğu anlaşılır şekildedir. Sohbete katılırlar ve duygularını sözel olarak ifade edebilirler. Konuşmalarında ses hataları yapabilirler. Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verebilirler.
 • Sözcük dağarcıkları hızla gelişim göstermiştir ve 900-1000 kelimeye ulaşmıştır. Konuşmalarında “Neden, nasıl, kim?” gibi sorular sorabilirler.
 • Geçmiş zaman ifadelerini kullanırlar.
 • Konuşmalarında isim ve fiilleri, sıfatları, ben, sen, o, biz gibi kişi zamirlerini ve çoğul ekleri kullanırlar.
 • Nesnelerin işlevlerini anlayabilirler, 2 veya 3 ardışık yönergeyi yerine getirebilirler.
 • Kendi kendilerine şarkı ve tekerleme söyleyebilirler.
 • İki olayı oluş sırasına göre anlatabilirler.

Motor Gelişim Özellikleri

Motor gelişim kaba- ince motor becerilerini ve çocuğun koordinasyon gerektiren hareketleri yapmasını kapsar. Motor gelişiminde kas becerilerinin gelişimi önemlidir. Bu dönemde çocukların harekete yönelik etkinliklerin planlanmalı, ebeveynler çocuklara model olmalıdır.

gelişimBu dönemde çocuklar;

 • Düz çizgide yürüyebilir, kollarını sağ kol sol bacak, sol kol sağ bacak salınımı yaparak koşabilirler. Tek ayak üzerinde 4-5 saniye dururlar ve denge tahtasında kısa mesafe yürürler.
 • Çift ve tek ayakla yerinde sıçrar ve durduğu noktadan çift ayak öne doğru atlayabilir. Değişik yönlere yuvarlanabilir, bisikletle pedal çevirerek ilerleyebilirler.
 • Topu iki eliyle hedefe atabilir ve topu yere vurup tutabilirler. Durduğu yerde ayakla sabit topa vurabilirler ve atılan topu tüm vücudu ile tutabilir ve raketle yukarıya doğru topa vurabilirler.
 • Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltabilirler. Yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur ve daire şeklini çizebilirler.
 • Verilen basit şekilleri keser. Baskı-yapıştırma işlerini yaparlar. Boyamalarında daha başarılıdırlar. El göz koordinasyonları gelişmeye başlamıştır.
 • 8 küple kule yapabilirler.
 • Müzik eşliğinde serbest dans ederler.

Öz Bakım Becerileri Özellikleri

Öz bakım beceri çocukların günlük yaşamda temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik günlük yaşam becerilerini kapsamaktadır. Çocuğun günlük yaşam rutininde bu becerileri yapması bağımsız yaşam becerilerini kazanmasında önemlidir.

gelişimBu dönemde çocuklar;

 • Kendi kendine yemek yiyebilirler.
 • Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız çıkarır, yardımla giyinebilir. Giysilerin önünü ve arkasını ayırt edebilirler.
 • Ellerini ve yüzünü yardımla yıkar, kurulayabilir. Dişlerini yardımla fırçalar ve saçını yardımla tarayabilir ve tuvalet gereksinimini yardımla karşılabililer.
 • Kendine ait eşyalarını oyuncakları toplayabilirler.

Sosyal Ve Duygusal Gelişim Özellikleri

Sosyal ve duygusal gelişim çocuğun çevreye karşı bakışını, toplumla ve çevreyle olan iletişimini, duygusal olarak kendini ifade etme becerilerini kapsamaktadır.

gelişimBu dönemde çocuklar;

 • Kendisi ile ilgili sorulara cevap verirler ve nezaket sözcüklerini kullanabilirler.
 • Grup oyunlarına katılırlar. Sıraya girer ve sıralarını beklerler.
 • Kendi duygularını ifade edebilir ve başkalarının duygusal ifadelerini fark ederler. Kendisi hakkında olumlu ifadeler kullanırlar.
 • Yetişkin denetiminde kurallara uyabilirler. Basit sorumlulukları yerine getirebilirler.
 • Kendine ait nesneleri paylaşırlar.
 • Gerekli durumlarda izin ister ve izin alabilirler.
 • Anne baba onlar için çok önemlidir ve kısa süreliğine ayrılabilirler.
 • Özel bir eşyaya bağlılıkları devam edebilir. Kendilerinde küçük çocuklara ilgi gösterirler.

 

One thought on “36-48 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.