ESKİ SOKAK OYUNLARI

sokak oyunları

Eski sokak oyunları çağımızda yerini teknolojik oyunlara bırakmıştır. Mahalle çocuğu kavramı eskisi kadar kendini göstermede de bu oyunlara bakıldığında ne kadar keyifli olduğu olabileceğini görebiliyoruz. Eski  sokak oyunları ile çocukların doğa ile iç içe olmaları, kullandıkları oyun malzemelerinin doğanın içinden olması mahalle çocuğu kavramını daha değerli kılıyor.

5 taş oyunu

sokak oyunlarıMalzemeler: beş tane küçük taş

Bu oyun sokakta oynanacağı gibi evde de oynanabilen bir oyundur. Genellikle küçük yuvarlak taşlarla oynanır. Oyun birler, ikiler, üçler, dörtler ve beşler olmak üzere bölümlerden oluşur. Taşlar yere rastgele dağıtılır arasından 1 tane taş alınır, eldeki taş havadayken yerdeki taşlar birer birer alınır ve her alışta havadaki taşında tutulması gereklidir. İkişerli, üçerli ve dörderli bölümlerde de yerden ikili, üçlü, dörtlü taşlar alınarak oyun devam ettirilir. Beşerli bölümde ise beş taş da havaya atılır, parmaklar biraz açık şekilde el ters çevrilerek elin ütünde tutulmaya çalışır, tutulursa taşlar tekrar havaya atılıp tutulur. Havaya atılan taş veya yerden alınan taşlar düşerse sıra diğer oyuncuya geçer.

Kömbeç oyunu

Çamur ile oynanan bir oyundur. Çamurdan yüksek kubbe yapılır. Oyuncular kubbenin etrafına delikler açar.  Oyuncuların delikleri acıktıktan sonra kubbenin tepesine de delik açılır. Ortadan açılan delikten su dökülür ve su dökülmeyen deliği açan oyuncu oyundan çıkar.

Dokuz taş oyunu

sokak oyunlarıMalzemeler: beş tane orta boy taş ve top

Dışarıda oynanan bir oyundur. Yere bir daire çizilir ve içine dokuz tane taş üst üste dizilir. Bir ebe seçilir ve ebe topla taşları vurur. Diğer oyuncular ise ebe tarafından vurulmadan taşları tekrardan üst üste dikmeye çalışır. Vurulan kişi ebeden topu alır ve ebe kendisine geçer. Taşlar dizildikten sonra “taş taş üstüne, top ebeye” diyerek bağırılır ve oyuncular el ele tutuşup ebeyi halka içinde tutmaya çalışırlar.

Yerden yüksek oyunu

Bu sokak oyunu kalabalık bir grupta rahatça oynanabilir. Oyuncular yerden yüksek (Kaldırım gibi, taş gibi) bir yere çıkar, en son çıkan kişi ebe seçilir. Daha sonrasında ebe ayağı yere değen, yüksek yerde olmayan oyuncuları ebelemeye çalışır. Ebelenen oyuncu yeni ebe olur. Oyun boyunca uzun süre yerden yüksekte duran oyuncu olmamalıdır.

Ayak Bağı oyunu

Malzemeler: ip

Bu sokak oyunu kalabalık bir grupla oynanabilir. Oyuncular arasından bir ebe seçilir ve ip ağaca bağlanır diğer ucu da ebeye bağlanır. Diğer oyuncular ağacın dibine ayakkabılarını koyar. Sonrasında ağaçtan uzaklaşırlar. Oyuncular ayakkabılarını ağacın altından almaya çalışırken ebe de oyuncuları ebelemeye çalışır.

Çocuk Gelişimci Sena ARMUTLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.