ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ ?

Çocukların gelişimlerini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden en önemlisi bireysel farklılıklardır. Bireysel farklılıkları temel alan bir kuram bulunmaktadır. Çoklu Zekâ Kuramı olarak adlandırılan bu kuram Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmekte olan Psikolog Howard Gardner tarafından bulunmuştur.

Zekânın birçok tanımı bulunmaktadır. En genel tanım olarak zekâ ; problem çözme ve günlük deneyimlere uyum sağlayarak onlardan öğrenmeye yönelik çıkarımlar yapma becerisidir.

Çoklu zekâ kuramında, biyolojik temele dayanan 8 farklı zekâ alanı vardır. Bu zekâ alanları;

 

1)SÖZEL / DİLSEL ZEKÂ

2)MANTIK / MATEMATİKSEL ZEKÂ

3)GÖRSEL / UZAMSAL ZEKÂ

4)BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKÂ

5)MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKÂ

6)SOSYAL ZEKÂ

7)İÇSEL (ÖZEDÖNÜK) ZEKÂ

8)DOĞA ZEKÂSI

 

 

ÇOCUĞUNUZUN ZEKA ALANI HANGİSİ

Şimdi, bu zekâ alanları tek tek tanıyalım.

ÇOCUĞUNUZ ZEKÂ ALANI HANGİSİ1.SÖZEL / DİLSEL ZEKÂ

Dilsel zekâ iletişim aracı olarak dili etkili kullanma kapasitesini ifade etmektedir. Bu kapasite, sözel (hikâye anlatan, konuşmacı, politikacı gibi) ya da yazım yeteneği (şair, oyun yazarı, editör gibi) şeklinde ortaya çıkabilir.

Bu zekâya sahip çocukların kelime hazineleri çok geniştir. Masal, hikâye ya da fıkra anlatmaktan çok zevk alırlar. Okumayı, kelime oyunlarını ve bulmaca çözmeyi çok severler.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ2. MANTIK / MATEMATİKSEL ZEKÂ

Bireyin mantıksal düşünme, sayıları etkili kullanma, problemlere bilimsel çözümler üretme ve sebep sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğidir. Matematikçi, muhasebeci, istatistikçi ve bilgisayar programcıları, bu zekâsı güçlü bireylere örnek verilebilir.

Bu zekâya sahip çocuklar, her şeyin nasıl çalıştığını merak eder ve sorular sorarlar. Matematik en sevdikleri derstir. Dama, satranç gibi düşündüren oyunları oynamaktan çok zevk alırlar.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ3.GÖRSEL / UZAMSAL ZEKÂ

Uzamsal zekâdaki yeteneğimiz üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü ne kadar hayal edebildiğimizle ilgilidir. Burada, nesneyi görmeden zihinde canlandırma ve ayrıntıları görebilme söz konusudur. Avcı, izci, rehber, mimar, dekoratör, ressam ve tasarımcılar bu zekâsı güçlü bireylere örnek olarak düşünülebilir.

Bu zekâya sahip çocuklar, hayal kurmayı çok severler. Yap -boz, labirent gibi görsel faaliyetlerden çok hoşlanırlar. Çizimleri ve resimleri diğer çocuklara oranla daha iyidir.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ4.BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKÂ

Bireyin vücudunu ve hareketlerini kullanım biçimini ifade eder. Kişinin kendisini ifade etmesinde bedenini çok iyi kullanabilmesidir. Dansçılar, aktörler, sporcular, pandomim sanatçıları, cerrahlar, teknisyenler, heykeltraşlar bunlara örnek gösterilebilir.

Bu zekâya sahip çocuklar, çok hareketlidirler. Koşmayı, zıplamayı ve güreşmeyi severler. Mimik ve hareketleri çok iyi taklit ederler. Eşyaları parçalara ayırıp tekrar birleştirebilirler. Tahta oyma, dikiş dikme, örgü örme gibi el becerileri isteyen işte yeteneklidirler.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ5. MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKÂ

Müziksel zekâ, duyguların aktarımında müziği bir araç olarak kullanan insanları hatırlatmaktadır. Bu zekâları güçlü bireyler, genellikle müzisyenlik, koristlik, orkestra şefliği gibi işlerle uğraşırlar.

Bu zekâya sahip çocuklar, seslere karşı son derece duyarlıdırlar. Pek çoğunun güzel sesi vardır. Müzik aleti çalmaya heveslidirler, müzik dinlemeyi sever, okul dışında öğrendikleri şarkıları söylemekten hoşlanırlar.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ6.SOSYAL ZEKÂ

Bu zekâ kapsamında insanlarla iletişim kurma, onlarla empati kurma ve davranışlarını yorumlama yetenekleri bulunmaktadır. Politikacılar, liderler, psikologlar, öğretmenler, aktörler, turizmciler bu yeteneklerini iyi kullanan insanlardır.

Bu zekâya sahip çocuklar, liderlik özelliğine sahip olup arkadaşları arasında en popüler olan çocuklardır. Sosyal faaliyetlere katılmaktan zevk alırlar. Kulüplerde, organizasyonlarda yer almayı severler. Birden fazla yakın arkadaşları vardır. Başkalarına önem verir ve onlar için endişelenirler.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ7. İÇSEL (ÖZEDÖNÜK) ZEKÂ

Bu zekâ bireyin kendini duyma ve anlamasıyla ilgili bilişsel yeteneğini ifade eder. Kendini yönlendirme, idare etme ve kendini tanıma becerisidir.

Bu zekâya sahip çocuklar, bağımsız ve kendi başlarına buyrukturlar. İlgi duydukları şeyler veya hobileri hakkında çok fazla konuşmayı sevmezler. Genelde tek başına çalışmayı ve oynamayı tercih ederler. İçine kapalı çocuk diye tanımlanırlar.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ8.DOĞA ZEKÂSI

Doğa zekâsı, bitki topluluklarını tanıma, doğal hayattaki önemli farklılıkları ayırt etme yeteneği ve bu yeteneği ürünsel bir şekilde kullanma (avcılık, çiftçilik ya da biyolojik bilimler gibi) olarak tanımlanmaktadır. Avcı, izci ve biyologlar bu zekâları gelişmiş olan bireylere örnek verilebilir.

Bu zekâya sahip çocuklar, böcekler, hayvanlar, deprem gibi doğa olaylarına karşı ilgi duyarlar. Temiz ve yeşil bir çevre onlar için önemlidir.

Son dönemde üzerinde çalışılan ve Çoklu Zekâ Kuramına eklenen bir diğer zeka alanı ise ; Varoluşsal Zekâ ‘dır.

VAROLUŞSAL ZEKÂ; birçok kez mantık yürütmenin zor olduğu ve duyulup hissedilemeyen konularda etkin yorum yapabilme becerisiyle ilgilidir. Varoluşsal zekâsını iyi kullanan kişiler, inanması güç olup öte yandan ihtiyaç derecesinde olan kavramların anlamlandırılması ve insan zekâsına uygun bir şekilde sunulması konusunda yeteneklidirler.

Din adamları, fizikçiler, kuantumcular, matematikçiler ve benzeri gibi en uç noktaları irdeleyen kişilerin varoluşsal zekâsı ön plandadır.

 

Çocuğunuzun hangi zekâ alanında/alanlarında olduğunu bilmek onun yeteneğini hangi yönde olduğunu keşfetmenizde faydalı olabilir. Çocuklar farklı zekâ alanlarına sahip olduğu için her çocuk özeldir. Sitemizde Çocuk Gelişimci Beyza TOPRAK tarafından yazılan Dünyadaki En Özel Çocuk Sizin Çocuğunuz yazısı  her çocuğun kendine has , özel ve tek olduğunu anlatan bir yazı bulunmakta , okumanızı tavsiye ederim. 

Çocuk Gelişimci Filiz AKKAYA

 

Kaynakça

Kalkınç , F. (2013).Okul Evde Başlar .Fer Kitap

Talu , N. (1999). Çoklu Zekâ Kuramı ve Eğitime Yansımaları. ‘’ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’’  15 : (166-167)

https://www.mentalup.net/blog/coklu-zeka-kurami-ve-zeka-turleri Erişim Tarihi : 22.03.2018

 

 

One thought on “ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂ ALANI HANGİSİ ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.